Úvodní stránka
časopis Aerovkář ~ Aerovkář -předposlední číslo - rozesláno

 
Kontaktní informace:
Aero Car Club Praha z.s.
Arbesovo náměstí 1,
150 00 Praha 5

bankovní spojení 2101553420/2010

Časopis Aerovkář
Karel Šebesta
tel.: 720 400 598
e-mail: aerokarel@centrum.cz

Schůzky klubu
Restaurace "Krušovická chalupa"
každý první čtvrtek v měsíci od 19ti hodin

Aerovkář -předposlední číslo - rozesláno

Klubovní informace Vážení aerovkáři 2
Klubovní informace Jak se rodila oslava 100. výročí založení firmy AERO a její průběh. 3 - 23


56