Úvodní stránka
Pozvánky na akce ~ Konopáč - už nejezděte, ale podívejte se.

 
Kontaktní informace:
Aero Car Club Praha z.s.
Arbesovo náměstí 1,
150 00 Praha 5

bankovní spojení 2101553420/2010

Časopis Aerovkář
Karel Šebesta
tel.: 720 400 598
e-mail: aerokarel@centrum.cz

Schůzky klubu
Restaurace "Krušovická chalupa"
každý první čtvrtek v měsíci od 19ti hodin

Konopáč - už nejezděte, ale podívejte se.

https://youtu.be/-JkQ6dq5vWE