Úvodní stránka
Pozvánky na akce ~ Piešťanské zlaté stuhy 19-22.8 2021

 
Kontaktní informace:
Aero Car Club Praha z.s.
Arbesovo náměstí 1,
150 00 Praha 5

bankovní spojení 2101553420/2010

Časopis Aerovkář
Karel Šebesta
tel.: 720 400 598
e-mail: aerokarel@centrum.cz

Schůzky klubu
Restaurace "Krušovická chalupa"
každý první čtvrtek v měsíci od 19ti hodin

Piešťanské zlaté stuhy 19-22.8 2021

Vážení priatelia, milovníci veteránov,

 

Dovoľte, aby sme sa vám po čase pripomenuli s našim tradičným veteránskym podujatím, “PIEŠŤANSKÉ ZLATÉ STUHY – CONCOURS D´ELEGANCE 2021”.

 

Po ročnej, nútenej prestávke, pokračujeme v organizácii, v posunutom termíne, 19. – 22.8.2021.

 

Opäť pre vás pripravujeme podujatie plné atraktívneho programu, s výjazdami na zaujímavé miesta. Samozrejme nebude chýbať záverečné moderované defilé – Concours d´Elégance, pred hotelom Thermia Palace, ukončené famóznym ohňostrojom.

 

Prihlasovanie je stále otvorené, prihlášky môžete posielať do 30.6.2021. Hotely sa pomaly zapĺňajú, preto vás prosíme o včasné zaslanie prihlášky.

 

Ubytovanie, ktoré ponúkame, je naozaj na vysokej úrovni.

 

1. hotel Magnólia****, hotel na nábreží rieky Váh, v centre mesta, cca 200 m od kúpeľného ostrova, vysoká kvalita služieb s dlhoročnou tradíciou ho zaradili k najznámejším hotelom v Piešťanoch. Nové hotelové izby prispievajú ku komfortnému pobytu a spokojnosti

 

2. hotel Balnea Esplanade****, na kúpeľnom ostrove, cca v strede cesty medzi miestom, kde bývajú odparkované veterány a hotelom Balnea Grand, kde bývalo ubytovanie v minulosti. Izba kategórie Premium. Ubytovanie zahŕňa Vodný a saunový svet pre hotel Esplanade EHSH, Premiere fitness Balnea Health Spa, sauny a bazény so šliapacími bicyklami

 

3. hotel Thermia Palace*****, pred ktorým prebieha sobotňajšie Concours d´Elegance a večerný záverečný raut. Izba kategórie Comfort. Ubytovanie zahŕňa Vodný a saunový svet pre hotel Thermia Palace EHSH, Premiere fitness

 

V prílohe tohto e-mailu vám zasielame pozvánku a prihlášku, ktorú nám v prípade záujmu o účasť, môžete po vyplnení zaslať e-mailom alebo prostredníctvom pošty. Prosíme vás o úplné a presné vyplnenie priloženej prihlášky, pomôžete nám tým vyhnúť sa prípadným chybám alebo neúplným informáciám.

 

Informácie nájdete i na našej internetovej stránke (v menu „O podujatí“):

https://www.piestanskezlatestuhy.sk/  ,

kde si môžete prihlášku stiahnuť („Dokumenty na stiahnutie“) - https://www.piestanskezlatestuhy.sk/o-podujati/dokumenty-na-stiahnutie/?lang=SK

či vyplniť elektronicky („Elektronická prihláška“):

https://www.piestanskezlatestuhy.sk/o-podujati/prihlaska/?lang=SK .

 

Prosíme vás o správne vyplnenie všetkých kolóniek s označením povinné a priloženie fotografie vášho vozidla do veľkosti 600 kB, inak systém formulár neodošle. Po obdržaní prihášky vám jej prijatie potvrdíme formou, ktorou ste nám ju zaslali.

 

Veríme, že nám už nič nebude stáť v ceste a my sa opäť po nútenej prestávke stretneme a privítame vás na našom peknom podujatí.

 

Za celý organizačný team sa na stretnutie s vami teší,

 

Ján Horňák

 

Riaditeľ podujatia PZS 2021

 

--