Úvodní stránka
Novinky

 
Kontaktní informace:
Aero Car Club Praha z.s.
Arbesovo náměstí 1,
150 00 Praha 5

bankovní spojení 2101553420/2010

Časopis Aerovkář
Karel Šebesta
tel.: 720 400 598
e-mail: aerokarel@centrum.cz

Schůzky klubu
Restaurace "Krušovická chalupa"
každý první čtvrtek v měsíci od 19ti hodin

Vyjádření prezidenta FKHV p. Kafky

26. 03. 2020

"Vážení kolegové,

současná situace se dotýká všech odvětví našich životů, omezuje naši každodenní činnost.

Omezeny jsou nejen naše zásadní existenční činnosti, ale i činnosti v rámci našich koníčků a aktivit volnočasových. Přichází čas dvouleté periody testování a jsou kladeny otázky jak se k situaci postavit. Proces testování je postaven na individuálním přístupu. Máme tedy předpoklad kontinuitu testování nenarušit, pokud budeme používat zdravý rozum. Je nutné dodržovat vydaná nařízení platná pro celou společnost, chovat se zodpovědně a ohleduplně. Lze předpokládat že zaběhnuté postupy které se u jednotlivých komisařů liší bude třeba upravit, tak aby rizika byla minimalizována, určitě nepřichází v úvahu tzv. hromadné testování . Určitou úlevou může být možnost, kterou IS nabízí, předpokládané testování si předpřipravit, postup k prodlužování KTK již mají. Posunutí termínu prodloužení testování není možný, jedná se o termíny definované zákonem, není v gesci a možnostech FKHV toto změnit. Je třeba situaci přijmout, kolegové majitelé historických vozidel jistě pochopí případné časové posuny, které mají objektivní příčinu a nebudou komisařům a FKHV spílat, že nemohou na vyjížďku, jak měli naplánováno. Na jaro byly naplánovány akce, srazy, soutěže. Pořadatelé je ruší, a není známa negativní reakce, naopak kolegové mají obrovskou podporu v členech klubů a účastnících těchto akcí. Lidé si cení vynaloženého úsilí. Doufejme, že stejná podpora a pochopení bude věnována i všem komisařům, díky jejichž práci se na silnice zase vrátíme.

Všechny aktuální informaci nalezne průběžně na stránkách www.fkhv.cz.

Kafka Václav

prezident FKHV ČR"

Petice

16. 03. 2020

Vážení kolegové,členové ČKHV
Valná hromada ČKHV po rozsáhlé diskuzi ve svém usnesení vyslovila souhlas se zachováním stávajícího systému testování HV. Jistě se k Vám dostala informace o probíhajích jednáních určité skupiny našich členů společně s několika poslanci. Cílem těchto jednání je zrušení stávajícího systému testování a převedení do sféry STK a státem jmenovaných komisařů. Pokud i nadále zastáváte názor, přijatý Valnou hromadou ČKHV, bylo by vhodné, kdyby jste tento svůj názor vyjádřili odesláním vašeho názoru vyplněním jednoduché petice, která by měla podpořit zachování stávajícího systému.
Petici najdete pod internetovou adresou.


https://peticezaveterany.cz/

Žádost a upozornění Klubové testovací komise ACC Praha

27. 02. 2020

 

Vážení majitelé historických vozidel s Průkazem historického vozidla, chtěl bych Vás požádat o včasné dodání Průkazů k prodloužení na další 2 roky. Většina z Vás má platnost Průkazu do 31.5.2020, ale pokud necháte, jak je všeobecným zvykem, prodloužení na poslední chvíli, může se stát, že si v letošní sezoně moc nezajezdíte.

Pokud jste absolvovali testování historického vozidla v jiné testovací komisi a chcete prodloužení v naší testovací komisi, musíte s Průkazem dodat i původní Žádost o testování, protože ji v našem klubovém archivu nemáme a bez tohoto dokladu nelze letos prodloužení provést.

Proč tomu tak je?

Federace (FKHV) si z našich klubových testovacích komisí udělala své administrativní síly a byla nám uložena povinnost naplnit Informační systém všemi doposud vytvořenými testacemi (i když je FKHV má k dispozici ve svém archivu). To znamená vyhledat každou testaci v klubovém archívu, naskenovat, opsat údaje z každé testace do Informačního systému, poslat vše na Krajskou testační komisi a čekat až KTK vše zpracuje. Jedná se v Praze o tisíce testací a dělá to jeden člověk.

V klubové komisi činí čas strávený s administrací jednoho průkazu minimálně        1 hodinu.

A to bychom ještě rádi strávili volný čas raději v garáži při údržbě našich veteránů, a nejenom veterány živ jest člověk J.

Tak ať nám to cinká.

 

Jindřich Šlesinger – předseda KLTK ACC Praha

19. 12. 2019

Výrobní čísla cinkáčů

10. 10. 2019

Spolu s německými aerovkáři se pokoušíme sestavit tabulku výrobních čísel cinkáčů podle jejich roku výroby a provedení vozu. V registru aerovek (už 840 kusů bez Aero IG) výrobní čísla nemám, roky výroby jen někdy. Kdo můžete, napište mi prosím na mail aerokarel@centrum.cz typ Vašeho vozu, výrobní číslo a rok výroby dle TP, kupní smlouvy, ... , nebo totéž jako SMS na telefon 720 400 598. Nějakou tabulku už s Michaelem Strauchem máme, ale zatím se nepodařilo v ní najít nějaký systém. Děkuji   Karel Šebesta 

 56