Úvodní stránka
Novinky

 
Kontaktní informace:
Aero Car Club Praha z.s.
Arbesovo náměstí 1,
150 00 Praha 5

bankovní spojení 2101553420/2010

Časopis Aerovkář
Karel Šebesta
tel.: 720 400 598
e-mail: aerokarel@centrum.cz

Schůzky klubu
Restaurace "Krušovická chalupa"
každý první čtvrtek v měsíci od 19ti hodin

Žádost a upozornění Klubové testovací komise ACC Praha

27. 02. 2020

 

Vážení majitelé historických vozidel s Průkazem historického vozidla, chtěl bych Vás požádat o včasné dodání Průkazů k prodloužení na další 2 roky. Většina z Vás má platnost Průkazu do 31.5.2020, ale pokud necháte, jak je všeobecným zvykem, prodloužení na poslední chvíli, může se stát, že si v letošní sezoně moc nezajezdíte.

Pokud jste absolvovali testování historického vozidla v jiné testovací komisi a chcete prodloužení v naší testovací komisi, musíte s Průkazem dodat i původní Žádost o testování, protože ji v našem klubovém archivu nemáme a bez tohoto dokladu nelze letos prodloužení provést.

Proč tomu tak je?

Federace (FKHV) si z našich klubových testovacích komisí udělala své administrativní síly a byla nám uložena povinnost naplnit Informační systém všemi doposud vytvořenými testacemi (i když je FKHV má k dispozici ve svém archivu). To znamená vyhledat každou testaci v klubovém archívu, naskenovat, opsat údaje z každé testace do Informačního systému, poslat vše na Krajskou testační komisi a čekat až KTK vše zpracuje. Jedná se v Praze o tisíce testací a dělá to jeden člověk.

V klubové komisi činí čas strávený s administrací jednoho průkazu minimálně        1 hodinu.

A to bychom ještě rádi strávili volný čas raději v garáži při údržbě našich veteránů, a nejenom veterány živ jest člověk J.

Tak ať nám to cinká.

 

Jindřich Šlesinger – předseda KLTK ACC Praha

Aerovejšlap

02. 01. 2020

AEROVEJŠLAP  2020

Fotky: http://leteckaposta.cz/353948744  

19. 12. 2019

Výrobní čísla cinkáčů

10. 10. 2019

Spolu s německými aerovkáři se pokoušíme sestavit tabulku výrobních čísel cinkáčů podle jejich roku výroby a provedení vozu. V registru aerovek (už 840 kusů bez Aero IG) výrobní čísla nemám, roky výroby jen někdy. Kdo můžete, napište mi prosím na mail aerokarel@centrum.cz typ Vašeho vozu, výrobní číslo a rok výroby dle TP, kupní smlouvy, ... , nebo totéž jako SMS na telefon 720 400 598. Nějakou tabulku už s Michaelem Strauchem máme, ale zatím se nepodařilo v ní najít nějaký systém. Děkuji   Karel Šebesta 

 56