Úvodní stránka
časopis Aerovkář ~ Aerovkář - poslední číslo 2024/1 - rozesláno

 
Kontaktní informace:
Aero Car Club Praha z.s.
Arbesovo náměstí 1,
150 00 Praha 5

bankovní spojení 2101553420/2010

Časopis Aerovkář
Karel Šebesta
tel.: 720 400 598
e-mail: aerokarel@centrum.cz

Schůzky klubu
Restaurace "Krušovická chalupa"
každý první čtvrtek v měsíci od 19ti hodin

Aerovkář - poslední číslo 2024/1 - rozesláno

Klubovní informace Vážení aerovkáři
Klubovní informace Mikulášské povídání
Klubovní informace Pokyny k placení časopisu a členství
Klubovní informace Poděkování panu Klusákovi
Historie 90 let AERO 30
Historie, technika Aero 1000 a Hrdinný kapitán Korkorán
Historie  Automobily kolem roku 1900
Historie AERO-SPEXOR AFRIKOU 12. část
Historie Co se dělo kolem aerovek před padesáti lety je již také dávnou historií!
Ze sportu EXPEDICE TATRY 2023
Ze sportu Aerojízda 28.9.2023 – Mořinka
Ze sportu Po vlastní ose nejen na 42. AERO TREFFEN
Ze sportu Smutný výlet s aerovkou
Z redakční pošty Galerie aerovek
Technika Novinky v testování historických vozidel
Technika Průchod maskou A 30 pro natáčecí kliku
Technika Úprava ojničního ložiska „Nadel“
Technika Ojniční ložiska pro AERO 30 – 50
  Soudobá inzerce
  Dobová inzerce