Úvodní stránka
časopis Aerovkář ~ Aerovkář - poslední číslo - rozesláno

 
Kontaktní informace:
Aero Car Club Praha z.s.
Arbesovo náměstí 1,
150 00 Praha 5

bankovní spojení 2101553420/2010

Časopis Aerovkář
Karel Šebesta
tel.: 720 400 598
e-mail: aerokarel@centrum.cz

Schůzky klubu
Restaurace "Krušovická chalupa"
každý první čtvrtek v měsíci od 19ti hodin

Aerovkář - poslední číslo - rozesláno

 

Klubovní informace Vážení aerovkáři
Ze společnosti Aerovejšlap
Sport - cestování Aerovky v Lázních Bohdaneč letos nebudou!
Sport - cestování Kam letos na dovolenou
Historie Cesta aerovek do Gdyně
Historie Po stopách působení továrny AERO aneb, kam jsme se ještě podívat mohli
Historie Trocha plzeňské aero-historie
Historie Z historie automobilu – PÁRA V DOPRAVĚ
Historie Charles Terres WEYMANN
Historie Z redakční pošty
Technika Záhadná aerovka A 40
Historie Hromadné přečíslování vozů AERO 30 v Kroměříži?
Technika Vliv antidetonačních přísad na zapalovací svíčku.
Technika Zajímavé technické řešení vypínání spojky A 50
Technika Volba barev při renovaci = krok do mlhy?
Technika Dynamo Scintilla s regulátorem napětí, Vliv regulátoru na baterii a kontrola regulátoru.
Technika Seřízení vůlí řízení A 30, A 50
Technika Renovujeme výfuk – tlumič výfuku a jeho uložení.
Technika Seznam archivních výkresů A 500 až A 1000.
Technika Z historie STK – 5. část.
Technika Pravda a mýty o automobilu Aero Minor. Soudobá Inzerce
  Dobová inzerce

 56