Úvodní stránka
časopis Aerovkář ~ Aerovkář - poslední číslo - rozesláno

 
Kontaktní informace:
Aero Car Club Praha z.s.
Arbesovo náměstí 1,
150 00 Praha 5

bankovní spojení 2101553420/2010

Časopis Aerovkář
Karel Šebesta
tel.: 720 400 598
e-mail: aerokarel@centrum.cz

Schůzky klubu
Restaurace "Krušovická chalupa"
každý první čtvrtek v měsíci od 19ti hodin

Aerovkář - poslední číslo - rozesláno

Klubovní informace Vážení aerovkáři
Klubovní informace Mikulášské povídání
Klubovní informace Pokyny k placení časopisu a členství
Technika Změna postupu měření emisí pro historická vozidla
Sport - cestování Evropské setkání v Praze od 5. do 9. 9. 2019 (od Michaela Straucha)
Historie Po stopách působení továrny AERO,  kam jsme se podívat nemohli
Historie Automobily AERO 1912 – 1914 – ?
Historie Cesta aerovek do Gdyně
Historie Kdo byl letec Vilém Stanovský?
Historie Letecká příručka AERO
Sport - cestování Aerovky budou opět v lázních Bohdaneč
Historie AERO-Service, oprava motorových vozidel Karel Mlčoušek
Technika Proč jsou výkresy součástek pro „třicítky“ označeny písmenem „L“ a pro „padesátky“ písmenem „T“?
Technika Kondenzátor 
Technika Renovujeme výfuk – koleno výfuku s měchy
Technika Seznam dostupných výkresů A 500 - A 1000
Technika Z historie STK (Státní technické kontroly)
Inzerce  

 56