Úvodní stránka
Pozvánky na akce ~ The Grand Retro Show Víglaš 11.-13.8 2023

 
Kontaktní informace:
Aero Car Club Praha z.s.
Arbesovo náměstí 1,
150 00 Praha 5

bankovní spojení 2101553420/2010

Časopis Aerovkář
Karel Šebesta
tel.: 720 400 598
e-mail: aerokarel@centrum.cz

Schůzky klubu
Restaurace "Krušovická chalupa"
každý první čtvrtek v měsíci od 19ti hodin

The Grand Retro Show Víglaš 11.-13.8 2023

 

Vážený kamarát veteránista,
je dobrým zvykom,že začiatok augusta  patrí zámok Vígľaš veteránom a TOP akcii leta na zámku - The Grand Retro Show Vígľaš....a  nebude tomu inak ani tento rok. 
Tak ako každý rok, tak aj tento ma manželia Rekitarovci- majitelia zámku poverili  v ich mene poslať na túto akciu pozvánky, citujem pani Reginu Rekitarovú : ,,skvelým ľuďom s krásnymi veteránmi". 
Preto dovoľ, aby som Ti poslal našu pozvánku.

                           S pozdravom
                                        --
Martin Mladoň
predseda OV GRS
www.tatranskyoldtimer.sk

+421 911901757 

GRS_2023_Pozvánka.docx 

GRS_2023_Program.docx 

GRS_2023_Prihláška.docx