Úvodní stránka
Novinky

 
Kontaktní informace:
Aero Car Club Praha z.s.
Arbesovo náměstí 1,
150 00 Praha 5

bankovní spojení 2101553420/2010

Časopis Aerovkář
Karel Šebesta
tel.: 720 400 598
e-mail: aerokarel@centrum.cz

Schůzky klubu
Restaurace "Krušovická chalupa"
každý první čtvrtek v měsíci od 19ti hodin

Zrušení výroční a mikulášské schůze.

29. 11. 2021

Vážení aerovkáři.

Po zralé úvaze a poradě s rodinou jsem se rozhodl požádat výbor Aero Car Clubu o odložení Výroční členské schůze Aero Car Clubu Praha a AeroMikuláše, která se měla konat ve čtvrtek 2. prosince 2021. Výbor mé žádosti vyhověl. Výbor rozhodl o přeložení termínu Výroční členské schůze na jiný, třeba jarní první čtvrtek v měsíci. Nejlépe až nebudou žádná, nebo minimální omezení a Covid bude pod kontrolou. Přiznejme si, že většina z nás je v poslední fázi stárnutí a je lépe nejít Covidu naproti.  Předpokládám, že všichni chceme strávit Vánoce v pohodě, a ne minimálně v karanténě jako mužný anděl. Toto rozhodnutí samozřejmě nebrání jít do Krušovické chalupy na pivo. 

Volební výroční členská schůze

09. 11. 2021

Vážení přátelé, příznivci historických vozidel, aerovkáři, členové 

 AERO   CAR   CLUBU   PRAHA, z.s.

Výbor Aero Car Clubu Praha, z.s. si Vás dovoluje co nejsrdečněji pozvat na

VOLEBNÍ VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI AERO CAR CLUBU PRAHA, z.s.

svolanou dle článku 3 Stanov, spojenou s tradičním setkáním s AeroMikulášem, s hosty a přáteli, která se koná                      

 POKUD COVID 19 DOVOLÍ, PRVNÍ ČTVRTEK V MĚSÍCI PROSINCI

2. prosince 2021 od 18.00 hodin v restauraci

Krušovická Chalupa v Praze 4 v ulici 5. května č. 62

         Na schůzi Aero Car Clubu, z.s. dne 6.12.2018 byl dle článku 3 Stanov ACC Praha z.s. zvolen pětičlenný výbor na tříleté volební období, do 31.12.2021. Výbor pracoval v tomto složení: Ing. Jaroslav Dufek - člen výboru, archivář, Josef Kňourek - člen výboru, redaktor Aerovkáře, Karel Šebesta - člen výboru, hospodář, Jindřich Šlesinger - člen výboru, předseda testovací komise, Jiří Zítek – člen výboru předseda ACC Praha Členové výboru Ing. Jaroslav Dufek, Josef Kňourek, Karel Šebesta a Jindřich Šlesinger jsou připraveni kandidovat do dalšího období a nadále vykonávat své funkce. Mandátu kandidovat do dalšího období na funkci předsedy se vzdává Jiří Zítek. Za nového člena výboru, předsedu ACC Praha navrhuje odstupující výbor ACC Praha pana Jana Wagnera.

Dalším bodem programu je dát do souladu bod způsob jednání uvedený ve Spolkovém rejstříku – kolektivní s článkem 3 Stanov ACC Praha, z.s. kde je uvedeno že statutárním orgánem je výbor Aero Car Clubu Praha z.s. a každý člen výboru jedná v kompetenci své funkce samostatně.

Vše ostatní snad bude mít, pokud COVID 19 dovolí, standardní průběh. Čepuje se Krušovické pivo, k dispozici je i pivo nealkoholické. Na přivítání je připraveno malé pohoštění. Večeři si můžete vybrat z jídelního lístku. Přijde tradičně i Mikuláš, čert a možná i mužný anděl, proto dárky přátelům sebou.  Konzumace večeře a nápojů na vlastní náklady a nebezpečí. Samozřejmě je možné uhradit i členské příspěvky.                                  

                                                               Za výbor Aero Car Club Praha z.s.  Jiří Zítek

 

NÁVRH NA VÝŠI ČLENSKÉHO PŘÍSPĚVKY V ROCE  2022

 

Základní členský příspěvek, legitimace ACC Praha z.s.+Aerovkář

600,- Kč

Členský příspěvek, legitimace ACC Praha z.s.

300,- Kč

Členský příspěvek bez legitimace ACC Praha z.s. +Aerovkář

300,- Kč

Členský příspěvek ze zahraničí bez legitimace + Aerovkář

        15,- €

 

Každé číslo Aerovkáře bude mít nepravidelně vkládané přílohy. Inzerce a akutní technické i organizační záležitosti jsou přesunuty na tyto stránky klubu www.aerocarclub.cz.

Složenka k zaplacení příspěvku bude v čísle 1/2022, pro ty, kdo ještě platí složenkou. Ostatní prosím sledujte tyto  stránky ACC, zda byla výše příspěvků odhlasována a zašlete prosím svůj příspěvek bankovním převodem na účet č. 2101553420, variabilní symbol Vaše PSČ. 

Prodloužení platnosti ŘP a TP

03. 03. 2021

https://www.mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Platnost-ridicskych-prukazu-a-STK-je-prodlouzena

Někdy a někomu se to může hodit. 

Výrobní čísla cinkáčů

10. 10. 2019

Spolu s německými aerovkáři se pokoušíme sestavit tabulku výrobních čísel cinkáčů podle jejich roku výroby a provedení vozu. V registru aerovek (už 840 kusů bez Aero IG) výrobní čísla nemám, roky výroby jen někdy. Kdo můžete, napište mi prosím na mail aerokarel@centrum.cz typ Vašeho vozu, výrobní číslo a rok výroby dle TP, kupní smlouvy, ... , nebo totéž jako SMS na telefon 720 400 598. Nějakou tabulku už s Michaelem Strauchem máme, ale zatím se nepodařilo v ní najít nějaký systém. Děkuji   Karel Šebesta