Úvodní stránka
Novinky

 
Kontaktní informace:
Aero Car Club Praha z.s.
Arbesovo náměstí 1,
150 00 Praha 5

bankovní spojení 2101553420/2010

Časopis Aerovkář
Karel Šebesta
tel.: 720 400 598
e-mail: aerokarel@centrum.cz

Schůzky klubu
Restaurace "Krušovická chalupa"
každý první čtvrtek v měsíci od 19ti hodin

Výroční členská schůze

11. 10. 2022

Vážení přátelé, příznivci historických vozidel, aerovkáři, členové

A E R O   C A R   C L U B U   P R A H A, z.s.

Výbor Aero Car Clubu Praha, z.s. si Vás dovoluje co nejsrdečněji pozvat na

VOLEBNÍ VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI AERO CAR CLUBU PRAHA, z.s.

svolanou dle článku 3 Stanov

spojenou s tradičním setkáním s AeroMikulášem, s hosty a přáteli, která se koná

P R V N Í  Č T V R T E K  V  M Ě S Í C I  P R O S I N C I

1. prosince 2022 od 18.00 hodin v restauraci

Krušovická Chalupa

V Praze 4 v ulici 5. května č. 62

           Na ustavující schůzi Aero Car Clubu, z.s. dne 3.12.2015 byl dle článku 3 Stanov ACC Praha z.s. zvolen pětičlenný výbor na tříleté volební období, do 31.12.2018. Na Výroční členské schůzi ACC Praha, z.s. konané dne 6.12.2018 byl výbor opět zvolen na období do 31.12.2021 v tomto složení : Ing. Jaroslav Dufek – člen výboru, archivář, Josef Kňourek – člen výboru, redaktor Aerovkáře, Karel Šebesta – člen výboru, hospodář, Jindřich Šlesinger – člen výboru, předseda testovací komise, Jiří Zítek - předseda výboru. Vzhledem k pandemii COVID 19 se v roce 2021 Výroční schůze ACC Praha, z.s. nekonala a výbor vykonává svoje kompetence nad rámec Stanov. Je třeba zvolit výbor nový. Ne všichni členové výboru jsou připraveni nadále vykonávat své funkce. Vítáme každého, kdo projeví zájem pracovat ve výboru ACC Praha pro blaho aerovkářů a sdělí své představy členům ACC Praha, z.s. Věkový průměr členů výboru se nezadržitelně blíží k průměrnému věku dožití, a někteří ho již překročili. Dalším důležitým bodem programu je dát do souladu způsob jednání uvedený ve Spolkovém rejstříku – kolektivní s článkem 3 Stanov ACC Praha, z.s. kde je uvedeno že statutárním orgánem je výbor Aero Car Clubu Praha z.s. a každý člen výboru jedná v kompetenci své funkce samostatně.

           Také nás pálí letitý problém. Překlad Aerovkáře do němčiny. Aby vydávání Aerovkáře neskončilo, je třeba posílit tým překladatelů. Jedná se o překlad x stránek jednou za čtvrt roku. Počet stránek vyřešíme dle Vaší ochoty dohodou. Není třeba se bát nějakých nepřesností. Konečnou podobu překladu zajišťují rodilí němečtí aerovkáři. Prosím Vás, kdo jste schopen a ochoten pomoci, kontaktujte Karla Šebestu. 

           Vše ostatní snad bude mít standardní průběh. Čepuje se Krušovické pivo, k dispozici je i pivo nealkoholické. Po ukončení Výroční členské schůze je připraveno malé pohoštění. Večeři si můžete vybrat z jídelního lístku. Přijde tradičně i Mikuláš, čert a možná i mužný anděl - proto dárky přátelům sebou.  Konzumace večeře a nápojů na vlastní náklady. Samozřejmě je možné uhradit i členské příspěvky.

                                 

                                                               Za odstupující výbor Aero Car Club Praha z.s.  Jiří Zítek

 

NÁVRH NA VÝŠI ČLENSKÉHO PŘÍSPĚVKU OD ROKU  2023

 

Základní členský příspěvek, legitimace ACC Praha z.s.+Aerovkář

600,- Kč

Členský příspěvek, legitimace ACC Praha z.s.

300,- Kč

Členský příspěvek bez legitimace ACC Praha z.s. +Aerovkář

300,- Kč

Členský příspěvek ze zahraničí bez legitimace + Aerovkář

        15,- €

 

 

 

 

         

Každé číslo Aerovkáře může mít nepravidelně vkládané přílohy. Inzerce a akutní technické i organizační záležitosti jsou přesunuty na stránky klubu www.aerocarclub.cz

Výrobní čísla cinkáčů

10. 10. 2019

Spolu s německými aerovkáři se pokoušíme sestavit tabulku výrobních čísel cinkáčů podle jejich roku výroby a provedení vozu. V registru aerovek (už 840 kusů bez Aero IG) výrobní čísla nemám, roky výroby jen někdy. Kdo můžete, napište mi prosím na mail aerokarel@centrum.cz typ Vašeho vozu, výrobní číslo a rok výroby dle TP, kupní smlouvy, ... , nebo totéž jako SMS na telefon 720 400 598. Nějakou tabulku už s Michaelem Strauchem máme, ale zatím se nepodařilo v ní najít nějaký systém. Děkuji   Karel Šebesta