Úvodní stránka
Novinky

 
Kontaktní informace:
Aero Car Club Praha z.s.
Arbesovo náměstí 1,
150 00 Praha 5

bankovní spojení 2101553420/2010

Časopis Aerovkář
Karel Šebesta
tel.: 720 400 598
e-mail: aerokarel@centrum.cz

Schůzky klubu
Restaurace "Krušovická chalupa"
každý první čtvrtek v měsíci od 19ti hodin

Pozvánka

05. 11. 2023

Vážení přátelé, příznivci historických vozidel, aerovkáři, členové

A E R O   C A R   C L U B U   P R A H A, z.s.

Výbor Aero Car Clubu Praha, z.s. si Vás dovoluje co nejsrdečněji pozvat na

ČLENSKOU SCHŮZI AERO CAR CLUBU PRAHA, z.s.

svolanou dle článku 3 Stanov

spojenou s tradičním setkáním s AeroMikulášem, s hosty a přáteli, která se koná

P R V N Í  Č T V R T E K  V  M Ě S Í C I  P R O S I N C I

7. prosince 2023 od 18.00 hodin v restauraci

Krušovická Chalupa

V Praze 4 v ulici 5. května č. 62

           Na Výroční členské schůzi Aero Car Clubu, z.s. dne 1.12.2022 byl dle článku 3 Stanov ACC Praha z.s. zvolen pětičlenný výbor na tříleté volební období, do 31.12.2025 v tomto složení: Ing. Jaroslav Dufek – člen výboru, archivář, Josef Kňourek – člen výboru, redaktor Aerovkáře, Karel Šebesta – člen výboru, hospodář, Jindřich Šlesinger – člen výboru, předseda testovací komise, Jiří Zítek - předseda výboru. Věkový průměr členů výboru se nezadržitelně blíží k průměrnému věku dožití, a někteří ho již překročili. Vítáme každého, kdo projeví zájem pracovat ve výboru ACC Praha pro blaho aerovkářů a sdělí své představy členům ACC Praha, z.s.

           Stále nás pálí letitý problém. Překlad Aerovkáře do němčiny. Aby vydávání Aerovkáře neskončilo, je třeba posílit tým překladatelů. Jedná se o překlad x stránek jednou za čtvrt roku. Počet stránek vyřešíme dle Vaší ochoty dohodou. Není třeba se bát nějakých nepřesností. Konečnou podobu překladu zajišťují rodilí němečtí aerovkáři. Prosím Vás, kdo jste schopen a ochoten pomoci, kontaktujte Karla Šebestu nebo Josefa Kňourka. 

           Vše ostatní snad bude mít standardní průběh. Čepuje se Krušovické pivo, k dispozici je i pivo nealkoholické. Po ukončení Výroční členské schůze je připraveno malé pohoštění. Večeři si můžete vybrat z jídelního lístku. Přijde tradičně i Mikuláš, čert a možná i mužný anděl - proto dárky přátelům sebou.  Konzumace večeře a nápojů na vlastní náklady. Samozřejmě je možné uhradit i členské příspěvky.

                                 

                                                               Za výbor Aero Car Club Praha z.s.  Jiří Zítek

 

NÁVRH NA VÝŠI ČLENSKÉHO PŘÍSPĚVKU OD ROKU  2024

 

Základní členský příspěvek, legitimace ACC Praha z.s.+Aerovkář

600,- Kč

Členský příspěvek, legitimace ACC Praha z.s.

300,- Kč

Členský příspěvek bez legitimace ACC Praha z.s. +Aerovkář

300,- Kč

Členský příspěvek ze zahraničí bez legitimace + Aerovkář

        15,- €

 

 

 

 

         

Každé číslo Aerovkáře může mít nepravidelně vkládané přílohy. Inzerce a akutní technické i organizační záležitosti jsou přesunuty na stránky klubu www.aerocarclub.cz 

Pozvánka

21. 10. 2023


Bohužel, další ...

18. 10. 2023


Bohužel ....

11. 10. 2023


Soudruzi a soudružky v Bruseli ...

25. 07. 2023
https://1url.cz/@bruselnizakaz              :-(