Úvodní stránka
Pozvánky na akce, fotografie z proběhlých ~ VeteranParty 22.4. 2023 - fotografie

 
Kontaktní informace:
Aero Car Club Praha z.s.
Arbesovo náměstí 1,
150 00 Praha 5

bankovní spojení 2101553420/2010

Časopis Aerovkář
Karel Šebesta
tel.: 720 400 598
e-mail: aerokarel@centrum.cz

Schůzky klubu
Restaurace "Krušovická chalupa"
každý první čtvrtek v měsíci od 19ti hodin

VeteranParty 22.4. 2023 - fotografie

http://www.khv-pocernice.cz/menuall.php?akc=vp2023