Úvodní stránka
Technika ~ Seznam dostupných výkresů Aero

 
Kontaktní informace:
Aero Car Club Praha z.s.
Arbesovo náměstí 1,
150 00 Praha 5

bankovní spojení 2101553420/2010

Časopis Aerovkář
Karel Šebesta
tel.: 720 400 598
e-mail: aerokarel@centrum.cz

Schůzky klubu
Restaurace "Krušovická chalupa"
každý první čtvrtek v měsíci od 19ti hodin

Seznam dostupných výkresů Aero

AERO - seznam dostupných výkresů pro cinkáče.xls

AERO_-_seznam_výkresů_A30_-_archiv (3).xls 

AERO_-_seznam_výkresů_A50_-_archiv (1).xls