Úvodní stránka
Technika ~ Spojka cinkáčů

 
Kontaktní informace:
Aero Car Club Praha z.s.
Arbesovo náměstí 1,
150 00 Praha 5

bankovní spojení 2101553420/2010

Časopis Aerovkář
Karel Šebesta
tel.: 720 400 598
e-mail: aerokarel@centrum.cz

Schůzky klubu
Restaurace "Krušovická chalupa"
každý první čtvrtek v měsíci od 19ti hodin

Spojka cinkáčů

Často dostávám dotazy na to, co dělat se spojkou cinkáčů, pokud dokonale nevystavuje a řadí se "přes zuby".  Je toho dost, co je nutno ke správné funkci udělat. Nejnáročnější je hladká neochozená "mrkev", konec kliky. Nejlépe nechat přebrousit a natvrdochromovat, když je motor venku a klika rozebraná.  Kde, to neporadím, nevím. Potom neoběhané drážkování na trianglu a hrníčku spojky. Dnes to prakticky znamená nové díly, staré bývají ochozené až běda. Dobře vyfutrovaný triangl, aby na mrkvi nevaklal. Při té příležitosti, když už s tím člověk něco dělá, tak kouknout  i na ocelové kalené futro v trianglu, do něhož zapadá kulová matka kardanu. To sice nemá vliv na funkci spojky, zato velký na třes kardanu za jízdy.

Zbytek už jsou, ve srovnání s předchozím, maličkosti: Podívat se, zda se při sešlápnutí spojky nehýbají plechové lisované držáky osy vidličky. Pokud ano, vyztužit vhodnými úhelníky zespodu podlahu. Odšroubovat dřevěnou podlahu v kabince pod pedály. Potom lze, po odšroubování  držáku spojkového tahélka, sklopit pedál spojky  dozadu až na podlahu kabinky a vyndat  tak táhlo spojkové vidličky a spojkovou vidličku. Díry na čepy bývají vyčochtané do oválu a čepy  ochozené. Díry vyvařit a provrtat kulaté otvory. Čepy udělat nové. Podívat se, zda nejsou oválné otvory v plechových lisovaných držácích osy vidličky. Pokud ano, taktéž  vymezit vůle.

Vše smontovat zpět. Zkontrolovat, zda  seřizovací šrouby ve vidličce, tlačící na kryt horního spojkového ložiska, působí přesně v polovině, ne nahoře nebo dole. Pokud nejsou přesně v polovině, změnit podložení motoru. Seřizovací šrouby vyšroubovávat tak dlouho, až  o ně začne drhnout kryt spojkového ložiska, pak vrátit zpět, až se zase volně otáčí. Musí být co nejblíž ke krytu, ale nesmí drhnout, jinak jste za chvíli bez spojkového ložiska. Namazat mrkev olejem, dírkou v drážkování trianglu. Spojkovým ložiskům vazelinu, když je motor venku. Vnitřní ložisko se dá přimazávat olejem od jedné ze dvou montážních děr v setrvačníku, ale mazací otvor bývá obvykle ucpaný.

Do převodovky olej PP 44 nebo podobný, tekoucí jak med. Ten brzdí kolečka.

Pokud se tohle vše udělá, neměl by být problém zařadit bez rachtání jedničku ani při teplé převodovce po jízdě a za horkého dne.

Karel Šebesta  aerokarel@centrum.cz